Ovo su energične, zdrave, izdržljive i jake osobe.

Moraju pozitivno da usmeravaju svoje akcije, kako bi izbegli svoje uništenje. Imaju veliku moć, ali moraju da je kontrolišu u pozitivnom pravcu. Posebno moraju da nastoje da budu poštene. Na njih karma veoma jako utiče, pa moraju da naprave sklad sa kosmosom. Ovaj broj je simbol akcije i snage, ali kako svaka akcija ima i reakciju – svaka pogrešna misao i delo im se mogu vratiti na naplatu. Ljudi koji koračaju ovim putem, moraju da nauče da uče iz svojih i tuđih grešaka, kako bi izbegli njihovo ponavljanje. O njima treba temeljno da razmisle, da se osveste i na taj način da se uče i milosrđu.

Ovaj broj puno očekuje i traži, jer želi da sve bude savršeno. On želi moć, novac, uspeh i vlast. Uvek zna šta je ispravno, a šta ne. Treba da nauči da se kontroliše i da bude disciplinovan. Ovom broju je ekvivalent planeta Mars, pa stoga ima želju da komanduje i da sve drži pod kontrolom.

Zakon pravde je zakon žetve i setve. Ovaj princip je posebno izražen u životima ljudi koji koračaju ovom životnom stazom, jer će uvek požnjeti što poseju. Ovu lekciju pravičnosti moraju dobro da savladaju i tako će anđeo čuvar uvek biti uz njih.

Osmica se oseća se prozvanom da sudi drugima, jer zna šta je pravično i zbog toga često dolazi u konflikt sa drugima. Ona je često veoma buntovna i želi da svima dokaže kako je u pravu. Tako se isuviše koncetriše na negativnu stranu stvari. Ima visoke standarde na osnovu kojih  oštro procenjuje druge, a ako i nauči da bude popustljiva prema drugima – onda će biti mnogo stroža kada sudi sama sebi. Zato se često dešava da bude na dve strane – na strani zakona ili na strani koja zakon ne priznaje.

Voli i bori se za materijalno, želi da ima važno mesto u životu drugih, a u isto vreme pokušava da ubedi druge da novac nema toliku važnost u životu. Radost koju prožive u posedovanju stvari je prolazna i ne može da zameni duhovna zadovoljstva. To osmica shvati tek kada uđe u zrele godine, a nekada ni tada.

Ovo je božanski broj koji označava sklad zemlje i neba, beskonačnu aktivnost i potragu za ravnotežom. Ona predstavlja Mojsijev zakon deset Bošijih zapovesti (veliko slovo?). Ovaj broj je simbol pravde i suda i u isto vreme je gospodar materijalnog sveta. Zato je ovaj broj veliki perfekcionista koji ima velika očekivanja. Često meri svoj uspeh količinom stečenih materijalnih dobara. Uvek teži da pokaže snagu i odlučnost, zaboravljajući na zakone karme i pravde.

Simbol ovog broja je vaga. Pošto predstavlja moć, često ulazi u konflikte sa drugima i bori se da dokaže da je u pravu po svaku cenu. Treba da nauči kako da uspostavi ravnotežu da nauči kako deluje zakon uzroka i posledice. On ili ona moraju ulagati energiju u održavanje unutrašnje ravnoteže. Nije potrebno stalno dokazivati svima da ste u pravu. Dovoljno je da vi to sami znate. Tako ćete izbeći rasprave, te uspostaviti ravnotežu i harmoniju. Ostali će shvatiti vašu istinu i bez suviše dokazivanja i verbalnih sukoba.

Osmica se projektuje kao očinska figura, a ustvari teže da dokažu kako su bolje od drugih. Ipak, drugima se čini da su suviše sklone da pronalaze greške i propuste i da traže odobravanje drugih. Osmica treba da sledi stazu koja treba da je vine u nebo, pa da se vrati na zemlju i da ujedini ova dva elementa (vazduh i zemlju) u jedno. To je njena sudbina – da traži takvu ravnotežu. Božji zakon joj pomaže da vidi i da zna da razume postulate karme uzroka i posledice.

Bitno je istaći da su ove osobe inteligentne i snažne volje. Njihove ličnosti poznaju samo kompletne krajnosti – ili su preterano moralne, savesne i poštene ili su na suprotnoj strani. Sama priroda osmice je za nju najveći neprijatelj, jer poseduje veliku oštrinu i kritizersku stranu. Ako ova druga strana prevagne – postane ljubomorna, posesivna i sklona izlivima besa. Ne trpi kada neko pokaže slabost kada plače. Međutim, osmica ima i jednu skrivenu sentimentalnu crtu. Ume da proceni svoju snagu i slabosti koje krije i negira. Voli da se nameće, svađa i ubeđuje i želi da je po svaku cenu u pravu. Veoma je verna osobama koje poštuje, a takvih je zaista malo. Ovo je život u kome treba da otplati svoje karmičke dugove, a to će moći samo ako i sama bude verna i poslušna Božijim zakonima i ako je samo nebo vodi.

Ljiljana Malešević