Ovo je moćan broj – ekvivalent Sunca. Vaš simbol je vatra.

Ljudi kojima pripada ova životna staza su odlučni, nezavisni i originalni. Broj jedan označava početak, ali i zbir svih mogućnosti. Jedinice su rođene vođe, vole da se dokazuju i takmiče. Uglavnom imaju svoje poglede na život koji se često mogu razlikovati od mišljenja i vizija ostalih. Mogu da budu veoma plemenite zbog svog optimizma.

One mnogo rade, a često i veoma teške fizičke poslove. Veoma su vitalne i regenerativne. Ne vole haotičnost, nered i uopšte nejasne situacije. Sve ih posebno interesuje. Prate sve trendove i veoma su vredni u svom poslu. Teško rade da bi ostvarili uspeh. Osetljivi su na kritiku i mogu biti veoma povređeni. Zato će druge kritikovati bez ikakvog kajanja, jer smatraju da na to imaju prava.

Oni su rođeni inovatori i uvek traže i najčešće i nađu novi uspešan put. Imaju dovoljno hrabrosti da se otisnu u nepoznato. Ne podnose laskanje i oprezni su u odnosima sa ljudima. Zato imaju malo prijatelja, jer vole da mnogo analiziraju ljude. Disciplinovani su, praktični i aktivni. Zbog svih ovih osobina, predodređeni su za uspeh i tamo gde drugi ne mogu da ga ostvare.

Ponekad previše raščlanjuju, detaljišu i analiziraju. Mogu da budu vrlo sebični, uobraženi i nepristupačni. Ako jedinici ne ide kako je zamislila, postaje sebična i okrutna. Najviše joj odgovara uloga vođe i to na svim poljima. Za nju je sve izazov. Doduše, za nju postoje određene poteškoće na polju ispoljavanja emocija. Najgore osobine su joj egocentričnost i želja za dominacijom.

Prvi zadatak jedinice je da spozna sebe i svoje želje. Ovi ljudi imaju potrebu da popune praznine u svom životu. Često se ne snalaze u nekoj saradnji i vole da dokazuju da su u pravu. Jedinica će biti zadovoljna ako drugi budu imali koristi od njihovog znanja.

Za njih je najvažnije da veruju u sebe, u svoje stavove i mogućnosti. Treba stajati hrabro i slušati svoj unutrašnji glas. Držati do sebe i ceniti sebe u svom poštenju. Ako to ne bude slučaj, kasnije će reći da je trebala da posluša sebe.

Vaše ideje će često koristiti drugi, koji će zaboraviti da vam se zahvale ili oduže. Ovo ne treba shvatati lično. Jedinica ne voli da traži savet i najčešće ne uvažava tuđe mišljenje. Za nju je najbolje da ima svoju delatnost i da bude sam svoj gazda. Drugi zadatak jedinice je da sarađuje sa drugima, ali da ostane svoja.

Ljiljana Malešević