One su hrabre, mudre i poverljive osobe. Četvorkama vlada planeta Saturn.

Ove osobe imaju neku neobičnu lepotu i fizički su privlačne. Prihvataju uspone i padove bez obzira na patnju. Dugo trpe ako ne mogu nešto da promene. A ako mogu, hvataju se u koštac sa svim neprijateljima i situacijama. Ako se od ranog detinjstva ne nauče redu i disciplini neće moći da napreduju u životu. Život im nikada nije lak. Ako postanu nedisciplinovani – pate od pesimizma, mogu da dođu u sukob sa zakonom i drugim ljudima. Nose karmu svojih predaka i ispaštaju njihove grehe. Bilo bi najbolje kada bi sami mogli da srede svoj život i da se pridržavaju strogih normi u ponašanju. Ako to ne urade, mogu imati probleme sa zakonom jer postaju egoisti, pesimisti i mogu da završe u zatvoru zbog problematičnog ponašanja. Ponekad su dragi i nežni, a ponekad grubi i hladni. Pouzdani su i strpljivi jer su tradicionalisti. Sve rade isplanirano ne bi li imali više uspeha u životu. Po prirodi nisu skloni veseljima poput onih na svadbama. Oni se povlače se u nekom momentu, a ako se ne povuku – mogu vrlo neprijatno da nastupe. Imaju velike planove i želje i planiraju sve svoje poslove. Obično ne žive u svom mestu rođenja što je veoma dobro za njih jer, zbog karme svojih predaka, treba da odu. Cilj im je da postignu uspeh onako kako ga oni vide. Ako sve uspešno isplaniraju – imaju više sreće u životu, manje neprijatelja i vise zadovoljstva.

Potrebna im je dobra organizacija, jer će imati mnogo ograničenja u životu. Teško će ih zaobići težak rad u životu, ali će se on uvek isplatiti, jer će najčešće rezultati istoga biti odlični. Kada odbiju da poslušaju intuiciju, misle da to nije dobar način da budu praktični i efikasni. Saturn koji vlada ovim brojem daje mu izuzetnu snagu, izdržljivost, ali i tvrdoglavost. Ljudi za njih ponekad misle da nemaju srca i da su bez emocija. Nikada nisu u sredini – ili su na dnu ili na vrhu. Uvek će zaštititi slabije ili starije, te stati u njihovu odbranu.

Četvorka je dobar radnik, jer, kao što rekoh- ona vešto planira i na njega se čovek može pouzdati. Ima osećaj za praktičnu stranu stvari, red i disciplinu. Poseduje veliku unutrašnju snagu i izdržljivost. Savesno radi u ulazi u detalje. Može da radi dugo i naporno, a pogotovo noću ako je potrebno. Voli uputstva. Često sumnja u snagu svoje intuicije, ali onda kada je prepozna – spremno će je iskoristiti. Ostavlja utisak hladnokrvne i hladne osobe, jer u sebi nosi osećaj usamljenosti i brige. Ne drži do sentimentalnosti. Mnogi će to smatrati njenom manom, ali ona sama mora da prihvati svoju emocionalnu stranu ličnosti i da spontano pruža i prima ljubav. Muče je egzistencijalni strahovi i obaveza pa mora da nauči da se opusti i relaksira.

Put četvorke jeste da bude organizovana pouzdana i tačna. Često će pitati kako idu poslovi, da li ima kakvih zastoja, jer joj je važno da sve ubede tačno i na vreme. Svaki put kada postigne uspeh – treba nagraditi sebe. Sve što četvorka izgradi ima temelje u njoj samoj. Zato je često sama zaslužna za uspeh i svoj i drugih ljudi. Zato mora da bude zadovoljna i to ne  treba da krije ni od sebe ni od drugih.

Ne treba se ponašati kao robot jer život ipak treba i živeti. Četvorka treba da nauči da se prilagodljiva situacijama, drugim ljudima, te da prizna i drugima njihove vrednosti,  inače će biti ogorčena i usamljena. Kao što ništa nije večno, tako ni red i simetrija kojoj teže nije uvek moguća, a ni poželjna. Mnoge stvari nastaju iz kreativnog haosa i nereda, te se malo razuzdanosti ne treba plašiti. I sam svet je nastao upravo tako – iz kreativnog nereda koji se uobličio u harmonične oblike i stanja.

Ovaj svet ima velike koristi od četvorki. One su stub društva, zajednice i hrabro stoje na svom mestu odolevajući svakoj nevolji. Treba naučiti da se iz života punog raznih ograničenja mogu izvući veliki poduhvati. Ipak, čuvajte se da ne postanete nepopustljivi u svom ponašanju i da se makar povremeno opustite i radujete životu. Biće vam mnogo lakše i vama i drugima oko vas.

Ljiljana Malešević