Feminizam je zbir društvenih pokreta i ideologija čiji je cilj definisanje, uspostavljanje i odbrana jednakih političkih, ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava žena. Zalaže se za oslobađanje žena od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga domaćice, supruge, majke i seksualnog objekta i za prihvatanje žene kao celokupne ličnosti. Ideja pokreta je ujedinjenje žena kako bi se prevazišla diskriminacija. Feministkinje smatraju da je patrijarhat, kao dominacija muškaraca nad ženama, osnovna vrsta ugnjetavanja koja se provlači kroz sve sfere života.

Međutim sve više se viđa pojava žena koje su žestoki protivnici feminizma. One sve češće izriču da mi više nismo žene nego robovi nepromišljene ideologije.

Na Fejsbuku i na Tumbleru pokrenute su stranice „Woman Against Feminism“ na kojima žene postavljaju svoje fotografije i razloge zbog kojih im feminizam nije potreban. Ove stranice imaju preko 12.000 lajkova i pokrenute su da bi se dokazalo da je feminizam štetan i za žene i za muškarce. Ovo su neke od njihovih krilatica…

  1. Oba pola imaju već jednaka prava
  2. Feminizam promoviše ideju da su žene krhke i izgubljene i da im je potrebna pomoć
  3. Feminizam diskriminiše muškarce
  4. Individualni izbor je da li ćeš biti jednak ili ne
  5. Feminizam preteruje sa brojem silovanih žena
  6. Feminizam napada žene koje misle drugačije.

Ovo su samo neki od razloga koje su članice ove grupe navele kao razlog zašto je feminizam štetan. Svaka četvrta žena misli da je feminizam ponizio jači pol, izmešao tradicionalne uloge i poremetio prirodnu ravnotežu među polovima. Odatle i potiču toliko dokaza da su muškarci postali lenji, sve više je ženomrzaca i redovno se koriste rečenicom: „Tražile ste ravnopravnost i eto vam vaša ravnopravnost!“

Jaka žena , ineferioran muškarac

Pokret feminizma nije doneo radikalne promene u politici, ekonomiji i ostalim sferama već i u muško ženskim odnosima. Žena je u ime slobode dobila i mnogobrojna prava koja se vremenom ispostavilo kao loša opcija. Od žena se očekuje da se školuje, radi i doprinosi kućnom budžetu sa muškarcem, ali i da nastavi uspešno da vodi domaćinstvo, vaspitava decu, organizuje porodični život. Ovaj način života počeo je odmah nakon drugog svetskog rata vremenom je postajao sve jači i doneo više obaveza.

Da li je zaista feminizam iz žene istisnuo romantiku, ljupkost i nežnost? Na ženama su mnoge obaveze, žene danas gotovo su postale glava kuće što su nekada bili muškarci. Time se gubi titula muškarca u kući, a žena se stavlja na prvo mesto. To i muškarce i žene čini nezadovoljnim. Muškarcima je povređen ego i osećaju se nipodaštavano dok žene imaju sve u šaci – osećaju se kao robovi ravnopravnosti. Muškarci širom sveta su zaboravili na manire koji su u patrijarhalnim sredinama bili poštovani. Gotovo je nemoguće videti mladog muškarca koji devojci pridržava kaput, trči da otvori vrata, odmiče stolicu, da u njenom prisustvu ne psuje i ne izgovori nešto grubo.

  • Žene kažu da je feminizam doneo mnogo obaveza i nepravda nego prava ženama, kao da ih je naterao da brinu o svom samopouzdanju, celulitu i garderobi više nego o zdravlju i ostalim bitnijim stvarima (što je upravo suprotnost same feminističke ideje). Smatraju da je feminizam direktan krivac zašto je povećana stopa razvoda i što žene nisu obasipane džentlmenskom pažnjom ka u ranijim vremenima.
  • Na krilima feminizma žena je postala školovanija, jača, samopouzdanija, materijalno bogatija, društveno priznatija i uspešnija u poslu. Žena je praktično dobila moć da kontroliše ne samo svoj život već i život muškarca pored sebe. Ukoliko oba partnera rade po čitav dan neko mora da brine i o deci i o domu. S toga su brakovi danas postali nemoguća misija. S toga žene funkcionišu bolje sa muškarcima koji imaju manje obaveza. Ali samim tim oni manje zarađuju što žene takođe nervira i osećaju se da kao da samo one doprinose zajednici i zbog toga i nastaju brojni konflikti pa i razvodi.

Da li će kriza u feminizmu konačno razviti porodične vrednosti, ili oduzeti ženi sva prava koja je dobila – vreme će pokazati. Ali kako stručnjaci navode, dobar kompromis i zlatna sredina su jedini put do uspeha ravnopravnosti. Ni muškarci ni žene se ne smeju osećati ugroženim jer će jedino tako moći da se uspostavi životna paralela.