sanja perić
Sanja Perić

Sanja Perić otkriva koje biohemijske promene u mozgu dovode do toga da iskusimo simptome identične stanju depresije

Postoje dokazi da biohemijske promene u mozgu predstavljaju značajan faktor koji utiče na nastanak depresivnih poremećaja. Ovo se uglavnom odnosi na one oblike kliničke depresije kod kojih su konstatovane promene moždanih neurotransmitera.

Neurotransmiteri su supstance koje regulišu prenos električnih signala između nervnih ćelija i neophodni su za kruženje informacija u mozgu. Kada se poruke ne isporučuju pravilno, može doći do različitih fizičkih i mentalnih poremećaja, među kojima je i depresija.

Za pronalaženje uzroka depresije, specifične analize se mogu pokazati veoma korisnim. Izvestan disbalans u samo jednom neurotransmiteru može dovesti do mnogih simptoma ove bolesti.

Pretrage se mogu izvršiti putem krvi ili urina. Tada se testira nivo serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, glutamata, histamina i drigih hormona. Takođe se mogu proveriti i amino kiseline koje mogu biti blokatori za neurotransmitere koji regulišu raspoloženje.

Značajno je ispitati i hormonski status: nivo estradiola, progesterona, testosterona, kortizola.

biohemijske promene, sanja perić, psihologija
Izvor: www.pexels.com

Poznato je da se kod nekih žena mogu dogoditi biohemijske promene kada se razvijaju simptomi anksioznosti, poremene raspoloženja, ali i simptomi depresije, kada dođe do promena u nivou estrogena tokom perimenopauze i nadalje tokom menopauze. Dešava se da žene budu greškom tretirane antidepresivima, bez prehodne provere hormonskog statusa koji bi mogao da ukaže na postojanje adekvatnijeg lečenja.

Od osoba koje su klinički depresivne, oko polovina često ima višak hormona koji se zove kortizol. Kortizol nastaje u kori nadbubrežne žlezde, i smatra se odgovornim za različite reakcije organizma na stres (povećanje krvnog pritiska, nivo šećera u krvi…), te se shodno tome i naziva „hormonom stresa“.

Evo šta na šta se možete testirati ukoliko sumnjate da imate neki od simptoma depresije:

Analiza masnih kiselina – Postoje studije koje su pokazale da su ljudi, koji imaju višak omega-6 u odnosu na omega-3 masnih kiselina, skloniji pokazivanju simptoma depresije.

Analiza hormona štitaste žlezde – Neki simptomi hipotiroidizma (smanjene funkcije štitne žlezde) mogu biti slični simptomima koji su povezani sa depresijom: smanjeno interesovanje za dnevne aktivnosti, teškoće u koncentraciji, poremećaj sna i smanjeno interesovanje za seks.

biohemijske promene, depresija, sanja perić
Izvor: www.pexels.com

Uz informacije dobijene specifičnim analizama krvi i urina, može se doći do fizioloških uzroka simptoma depresije i pokazati koje biohemijske promene su do nje dovele.

Neuravnoteženost se može prirodno korigovati upotrebom adekvatne terapije koja će dovesti do reguliacije nivoa neurotransmitera. Kada se nivoi neurotransmitera vrate u ravnotežu, neuronske veze se regulišu, poruke se isporučuju ispravno, što vodi ublažavanju, pa i nestanku depresivnih simptoma.

Ukoliko vas zanima šta Sanja Perić misli o sve češćim razvodima, pročitajte ovaj članak.

Sanja Perić,

Sistemski psihoterapeut, EMDR praktičar