sanja perić, psihoterapeut, seks
Sanja Perić

Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pokrete očiju – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Desenzitizacija govori o smanjenju uznemiravajućih senzacija-doživljaja u vezi sa traumatskim događajem. Reprocesiranje govori o tome da se iskustvo ponovo procesira-uspostavlja se ponovo kontakt sa traumatskom situacijom.

EMDR je poseban oblik psihoterapije koji se direktno obraća fiziološki sačuvanim sećanjima. Istovremeno, tokom razgovora sa terapeutom sprovode se bilateralne (levo i desno) stimulacije pokreta očiju ili drugi oblici ritmične stimulacije (npr. tonovi ili svetlo). Kombinacija razgovora i ritmičnog ponavljanja pokreta pomaže da se intenzitet emocija prema sećanju na traumatski događaju smanji. Smanjuje je živost emocija i sećanja. Terapija se sprovodi individualno (terapeut i klijent), obično jednom do dva puta nedeljno za ukupno 6-12 seansi. Dešava se, neretko, da neki ljudi primećuju poboljšanje i od manjeg broja seansi.

Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pokrete očiju (EMDR) uspostavila je Francine Shapiro. Predhodno je razvijena i korišćena još 1987. godine za lečenje post traumatskog stresnog poremećaja (PTSD) i rukovodi se modelom adaptivne obrade informacija Model adaptivne obrade informacija (Adaptive Information Processing) posmatra simptome postraumatskog stresnog poremećaja (ukoliko poreklo nije biološko ili hemijsko) kao rezultat prošlih uznemiravajućih iskustava koja i dalje uzrokuju strah jer pamćenje nije adekvatno obrađeno. Smatra se da ove neprerađene uspomene da sadrže emocije, misli, uverenja i fizičke senzacije kao one koje su se desile u vreme događaja koje je izazvao traumu. Kada se aktiviraju sećanja, ovi uskladišteni uznemiravajući elementi se iskuse i uzrokuju simptome postraumatskog stresnog poremećaja ili drugih poremećaja.

Za razliku od drugih tretmana koje se fokusiraju uglavnom na menjanje emocija, misli i ponašanja nastalih usled traumatskih iskustava, EMDR terapija se fokusira direktno na memoriju i ima za cilj promenu načina na koji se sećanje čuva u mozgu, čime se smanjuju i eliminišu problematični simptomi.

Do promena u sadašnjosti dolazi zbog ponovnog vraćanja na ciljano sećanje i povezane memorijske mreže. EMDR je fokusiran na uznemiravajuća životna iskustva koja su doprinela razvoju kliničkih i zdravstvenih simptoma. Prema EMDR pristupu neobrađena sećanja su primarna osnova patologije. Aktuelni psihološki problemi shvataju se kao rezultat neadekvatno obrađenih sećanja na uznemiravajuće i traumatske doživljaje, koja su disfunkcionalno sačuvana u formi u kojoj su bila doživljena u vreme uznemiravajućeg doživljaja. Ova neobrađena sećanja se uz pomoć adaptivne obrade informacija menjaju i preobražavaju razmatrajući prošlost, sadašnjost i budućnost. Obrada predstavlja stvaranje veza sa adaptivnim mrežama informacija sačuvanim u mozgu. EMDR olakšava proces stvaranja asocijacija omogućavajući da se uspostave korisne i zdrave veze. Ono što je korisno ostaje sačuvano pamćenju a ono što više nije se odbacuje.

 

Sanja Perić

Master psiholog, sistemski psihoterapeut, EMDR terapeut

Total
1
Shares